Menors d’edat

La Cursa de Muntanya de Tivissa també està oberta al jovent que encara no ha complert els 18 anys. Simplement cal seguir les indicacions següents i gaudir igual (o més) que els majors d’edat d’un dia de muntanya a Tivissa.

MOLT IMPORTANT

Els menors d’edat (que encara no tinguin 18 anys complerts el dia de la prova ) hauran d’entregar obligatòriament a l’organització de la Cursa de Muntanya de Tivissa l’autorització per a menors que es trova adjunt a aquest text degudament omplerta i signada pel pare / mare o tutor legal del menor que vulgui participar a la cursa o marxa.

Si el dia de recollida de pitralls l’organització no disposa d’aquesta autorització, no s’entregarà el pitrall al menor interessat i no podrà participar a la prova corresponent.

 Menor d'edat  Descarrega l’autorització per a menors

Recordar que l’edat mínima per a poder participar a la Cursa són 14 anys (circuit express).

Els menors tenen un circuit adaptat a les seves característiques.

 


Extracte del reglament, referent als menors d’edat:

4 CATEGORIES
4.1. Les categories del Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona seran les següents:

CATEGORIES DONES:
a) Júnior dones: entre 14 i 17 anys (només Circuit Express)
b) Sub-23 dones: entre 18 a 22 anys
c) Sènior dones: entre 23 i 40 anys
d) Veterà dones: entre 41 i 50 anys
e) Màster dones: a partir de 51 anys
f) Absoluta dones: formen part d’aquesta categoria totes les participants dones de les categories anteriors.

CATEGORIES HOMES:
a) Júnior homes: entre 14 i 17 anys (només Circuit Express)
b) Sub-23 homes: entre 18 a 22 anys
c) Sènior homes: entre 23 i 40 anys
d) Veterà homes: entre 41 i 50 anys
e) Màster homes: a partir de 51 anys
f) Absoluta homes: formen part d’aquesta categoria tots els participants homes de les categories anteriors.

4.2. A aquest efecte es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

4.3. L’edat mínima per participar al Circuit Classic és a partir de 18 anys.

4.4. L’edat mínima per participar al Circuit Express és a partir de 14 anys.

4.5. Els menors d’edat han de presentar una autorització dels pares/tutors per poderparticipar.

4.6. Les entitats poden afegir més categories a les seves proves (exemple: corredor local). Però no poden modificar les establertes al Circuit.

 

Organització

Sponsor #1 Sponsor #4 Sponsor #5 Sponsor #2 Sponsor #3

Sponsors

54è Dia del Camí de Muntanya de la IV Vegueria…

Introducció L’Extrem Tivissa organitzem aquest any 2018, la festa dedicada als excursionistes de la nostra vegueria, per descobrir tots junts, un…

01 Nov 2018 Caminar per Tivissa Extrem Team Tivissa General Extrem Tivissa No comments

Read more