Menors d’edat

La Cursa de Muntanya de Tivissa també està oberta al jovent que encara no ha complert els 18 anys. Simplement cal seguir les indicacions següents i gaudir igual (o més) que els majors d’edat d’un dia de muntanya a Tivissa.

MOLT IMPORTANT

Els menors d’edat (que encara no tinguin 18 anys complerts el dia de la prova ) hauran d’entregar obligatòriament a l’organització de la Cursa de Muntanya de Tivissa l’autorització per a menors que es trova adjunt a aquest text degudament omplerta i signada pel pare / mare o tutor legal del menor que vulgui participar a la cursa o marxa.

Si el dia de recollida de pitralls l’organització no disposa d’aquesta autorització, no s’entregarà el pitrall al menor interessat i no podrà participar a la prova corresponent.

 Menor d'edat  Descarrega l’autorització per a menors

Recordar que l’edat mínima per a poder participar a la Cursa són 14 anys.

Enguany els menors no tenen un circuit adaptat, per tant faran el mateix circuit que la resta de participants.

 

Organització

Sponsor #1 Sponsor #4 Sponsor #5 Sponsor #2 Sponsor #3

Sponsors